05-827 Grodzisk Mazowiecki

Na czym polega rozliczenie PITu?

Rozliczanie PITu to obowiązek zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jest to istotny dokument, który raz w roku każda osoba wykazująca przychody z tytułu pracy czy działalności musi dostarczyć do urzędu skarbowego. Innymi słowy PIT jest rozliczeniem podatkowym za dany rok. Na czym polega jego rozliczenie i co warto o nim wiedzieć?

Jak obliczyć podatek PIT?

Przed obliczeniem podatku PIT należy znać stawkę podatku. Wyróżniamy ich wiele:

  • podatek progresywny PIT na zasadach ogólnych – stawka 17% do kwoty 120 tysięcy i 32% powyżej tej kwoty, zgodnie z zasadami Nowego Ładu
  • podatek liniowy 19% niezależnie od przychodów
  • podatek ryczałtowy, który może mieć wiele różnych stawek, od 2% do 20%
  • opodatkowanie od sprzedaży nieruchomości 19%

Dla standardowych przychodów pracownika oblicza się zwrot podatku PIT 37, zaś dla przychodów z tytułu działalności gospodarczej stosuje się obliczenie podatku PIT 36. Stawkę podatku wyliczamy od uzyskanego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty oraz kwotę wolną od podatku (z wyjątkiem ryczałtu).

Rozliczenie PITu

Rozliczenie PITu powinno zostać wykonane niezwykle precyzyjnie i rzetelnie – pomylenie się w jednej cyfrze lub okienku sprawia, że dokument uznaje się za błędny, wymagający korekty. Wieloletnia zwłoka z dokonaniem poprawek może wiązać się z naliczeniem wysokich kar i odsetek. Na podstawie dokumentu otrzymanego od pracodawcy lub na podstawie przychodu i dochodu własnej firmy można przystąpić do uzupełniania formularza – czysty, gotowy wzór można otrzymać w każdym urzędzie skarbowym oraz na stronie internetowej.

Obecnie jednak korzystniejszą opcją jest rozliczanie się z pomocą internetowego programu bądź na stronie podatki.gov.pl. Gdy chcemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem, skorzystać z ulg podatkowych i odliczeń lub gdy mamy problem z samodzielnym rozliczeniem się, bardzo dobrą opcją będzie skorzystanie z pomocy doświadczonego księgowego. Mamy wówczas pewność, że dokument jest rozliczony w sposób prawidłowy, a zwrot podatku odbędzie się z jak największą korzyścią dla osoby składającej PIT.

Na czym polega rozliczenie PITu? Krok po kroku

Rozliczenie PITu w Mazowieckim można przedstawić w skrócie:

  • przygotowanie formularza, czyli odpowiedniego druku PIT
  • wskazanie kosztów uzyskania przychodu, dochodu, kwoty wolnej od podatku w poprzednim roku, a także ulg i odliczeń, jeśli przysługują
  • staranne uzupełnienie formularza i złożenie podpisu

Do wypełnienia PITu musimy przygotować dane pracodawcy (firmy) oraz własne dane osobiste, takie jak adres zamieszkania, adres urzędu skarbowego czy PESEL. Uzupełniony druk można złożyć osobiście w urzędzie, wysłać pocztą, a także skorzystać z gotowych, wspomnianych wcześniej programów dedykowanych podatnikom.