05-827 Grodzisk Mazowiecki

Tarcza antykryzysowa 2022. Co warto wiedzieć?

Od 17 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli wskutek pandemii Covid-19 mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r. oraz skorzystać ze świadczenia postojowego. Tarcza antykryzysowa ma na celu zapewnienie firmom wsparcia w tym trudnym czasie oraz maksymalne niwelowanie skutków obostrzeń. 

Co zakłada tarcza antykryzysowa 2022?

Zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r.
  • świadczenie postojowe do 6 razy
  • dotacja 5 000 zł

Należy mieć na uwadze, że z dotacji mogą skorzystać jedynie mikro- i mali przedsiębiorcy, nie jest więc przeznaczona dla osób samozatrudnionych. Muszą to być podmioty oznaczone wymienionymi wcześniej kodami. Jednocześnie należy wykazać spadek dochodów o przynajmniej 40% w stosunku do analogicznego okresu

Kiedy złożyć wniosek?

Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2021 r oraz skorzystać z pozostałych form pomocy tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy muszą złożyć wnioski do 28 lutego 2022 r. Chyba, że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej. Przyjmuje je Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca musi jednocześnie przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r.

Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty, w której zostanie zniesiony stan epidemii. 

Jak złożyć wniosek?

Wsparcie można otrzymać wyłącznie po złożeniu wniosku i spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów. Wniosek o świadczenie postojowe lub zwolnienie ze składek można złożyć wyłącznie elektronicznie, wykorzystując ZUS PUE (Platformę Usług Elektronicznych). Natomiast wniosek o dotację należy składać w Urzędzie Pracy lub za pomocą serwisu praca.gov.pl. 

Dla kogo świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS?

Nie każdy może skorzystać z tarczy antykryzysowej. Zgodnie z założeniami, zwolnienie z obowiązku opłacania składek przeznaczone jest dla następujących branż wraz z kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności):

  • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje)
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia, a także w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub miejscach o zamkniętej przestrzeni
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS,, jeśli ich firmy były oznaczone wymienionymi wyżej kodami na dzień 31 marca 2021 r. 

Z kolei przepisy dotyczące świadczenia postojowego są mniej restrykcyjne. O świadczenie postojowe mogą ubiegać się przedstawiciele wielu firm. Wskazano ponad 60 kodów PKD, które uprawniają do uzyskania tej formy wsparcia. Konieczne jest jedynie udowodnienie, że pandemia Covid-19 spowodowała przestój w prowadzeniu działalności.