05-827 Grodzisk Mazowiecki

Wyprowadzanie zaległości podatkowych

Zaległości finansowe pomimo doskonale rozwiniętych systemów informatycznych i deadlinów to nadal dość spory problem, jaki mają firmy w terminie płatności podatku. Często to właśnie firmy, które nie zdecydowały się na stałą współpracę z biurami księgowymi, narażają się na zjawisko występowania w ich strukturach większych i mniejszych zaległości finansowych. Brak uregulowania tego rodzaju zaległości może prowadzić do surowych kar finansowych z jednostek kontrolnych.

Tym samym jeżeli Twoje przedsiębiorstwo boryka się z zaległościami w zakresie deklaracji, albo boisz się, że wszelkiego rodzaju procesy księgowe zostały wykonane, nie tak jak trzeba, podejmij współpracę z ekspertami. Jednym z takich miejsc jest Biuro Rachunkowe Agnieszka Lis, które rzetelnie wykona m.in. sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego.

Zaległości podatkowe – jakie mogą mieć konsekwencje?

Odpowiednie zaległości podatkowe to poważne kwestie, które w zależności, jaki jest zakres żądania oraz podstawa prawna mogą wiązać się z poważnymi problemami. Warto pamiętać, że na skutek zaległości podatkowych powstaje przede wszystkim obowiązek uiszczenia całej zaległej kwoty, doliczając do tego całość odsetek za zwłokę. Niemniej w bardzo szczególnych przypadkach, zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego, na każdego podatnika może być nałożona kara więzienia lub kara grzywny.

Wyprowadzanie zaległości podatkowych w Mazowieckim – jaki jest koszt?

Na wstępie należy podkreślić, że wszystkie sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości to podstawa, a zarazem reguła, której należy przestrzegać. Natomiast każde podjęcie odpowiedniego zlecenia wyprowadzenia zaległości zawsze powinno zaczynać się dokładnym audytem dokumentacji firmy. Z kolei odpowiednia wycena tego rodzaju usługi najczęściej ustalana jest w sposób indywidualny, opierając się na liczbie dokumentów, okresie zaległości i oczywiście stopniu skomplikowania sprawy.

Dlatego też wszelkie działania wybranego biura rachunkowego muszą być prowadzone w sposób niezwykle dokładny i kompleksowy, zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami. W naszym biurze rachunkowym możesz liczyć na skuteczną pomoc przy wyprowadzaniu zaległości podatkowych, dzięki czemu uchronisz firmę przed niepotrzebnymi karami.