05-827 Grodzisk Mazowiecki

Zerowy PIT – kogo obowiązuje?

Rozliczanie dochodów zgodnie z polskim prawem jest obligatoryjne. Co roku w okolicach marca i kwietnia tysiące osób mierzy się z tym nie dla każdego przyjemnym tematem. Urząd Skarbowy skrupulatnie monitoruje wszystkie dokumenty, a dla większości z nas spotkanie z nim kojarzy się z nieprzyjemnościami.

Wtedy z pomocą przychodzi nam księgowa w Grodzisk Mazowiecki – z racji swojej wiedzy i doświadczenia, bez trudu pomoże nam przebrnąć przez ten mozolny proces. Księgowa orientuje się również bardzo dobrze we wszelkich zmianach i jest w stanie wykonać dla nas optymalne rozliczenie PIT.

Warto przy tym wiedzieć czym jest PIT i dlaczego jest obowiązkowy. Niektóre jednostki są zwolnione z obowiązku opłacania PIT – kto to i dlaczego? Warto również wiedzieć komu powierzyć nasze rozliczenie podatkowe.

Czym jest PIT?

PIT jest podatkiem dochodowym odprowadzanym przez osoby fizyczne. Innymi słowy, rozliczać i płacić PIT muszą wszystkie jednostki uzyskujące określone przychody na terytorium Polski.

Podatnicy mają obowiązek rokrocznie składania deklaracji przedstawiającej uzyskane w danym roku przychody przed Urzędem Skarbowym. W rezultacie sporządzanych deklaracji – podatnik musi zapłacić podatek, bądź otrzymuje jego zwrot. W kwestii poprawnego rozliczenia deklaracji PIT pomóc może nam księgowa.

Ponadto, należy wiedzieć, że są typy przychodów niepodlegające opodatkowaniu. Są także sytuacje, w wyniku których podatnik może być zwolniony z płacenia podatku dochodowego w Polsce. W takim przypadku obywatel musi przedstawić PIT zerowy.

Kogo obowiązuje PIT zerowy?

Z opłacania PITu zwalniane są pewne rodzaje przychodów. Mowa tu o świadczeniach rodzinnych, dietach pracowniczych, różnego typu zadośćuczynieniach i odszkodowaniach. We wspomnianych przypadkach podatnik nie musi składać nawet PITu 0.

Są także sytuacje, gdy Urząd Skarbowy wymaga złożenia PITu zerowego. Dotyczy to osób przede wszystkim bez dochodów, które pozostają na utrzymaniu współmałżonka. PIT zerowy jest wymagany też w przypadku działalności gospodarczej, która nie uzyskała przychodu w danym roku.

Osoby pracujące za granicą to kolejna grupa, która zobligowana jest do składania PITu zerowego. Należy w nim przedstawić dochody uzyskane poza krajem. W tej sytuacji PIT zerowy służy jako potwierdzenie o braku dochodów na terenie Polski i potwierdzenie faktu, ze dana osoba ma obowiązek podatkowy w danym kraju.

Złożenie PITu zerowego pozwala uniknąć potencjalnej kary. PIT 0 sprawia, że jesteśmy transparentni wobec Urzędu Skarbowego. Nie powinno się bagatelizować tej kwestii, a w razie nieścisłości bądź braku pewności pomoc zaoferuje nam księgowa.